bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/2/2012 NA: Dostawę, wyposażenie i montaż pracowni szkolnych w ramach programu „Cyfrowa szkoła”.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
Im. Gen. Stanisława Maczka
Ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dostawę, wyposażenie i montaż pracowni szkolnych w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 68 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Gen. S. Maczka w Bydgoszczy, zgodnie z SIWZ.

NR SPRAWY:

ZP/2/2012

KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

32322000-6
32420000-3
30213100-6
39134000-0

SIWZ:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.oswnr2.bydgoszcz.pl

KONTAKT:

Osoba upoważniona do kontaktu:
- Melita Szarkiewicz

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

- do 09.11.2012 r do godz. 11.00
- Siedziba zamawiającego przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy, pok. V-104 w Szkole Podstawowej nr 68.

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

- 09.11.2012 r. godz. 11.30
- Siedziba zamawiającego przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy, pok. nr V-111 (Forum Szkoły Podstawowej nr 68 w Ośrodku).

KRYTERIA WYBORU OCEN:

- Cena -100%

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

- 30 dni

DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZMIANA!!!!:

Zamawiający zdecydował się na dopuszczenie jako spełniającego wymogi SIWZ projektora krótkoogniskowego o jasności min. 2200 ANSI lumenów. Minimalny kontrast pozostał bez zmian tj. 2000:1.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przetargu nieograniczonym ZP/2/2012 wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2:

COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń,
cena ofertowa (brutto) 85 964,70 zł.

Uzasadnienie wyboru – oferta z najniższą ceną.

Jednocześnie informujemy, że Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. WISECOM Sławosz Ryszka, ul. Wadowicka 11/28, 43-308 Bielsko-Biała,
cena ofertowa (brutto) 92 319,15 zł.

2. COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń, cena ofertowa
(brutto) 85 964,70 zł.

Opublikował: Przemysław Maron
Publikacja dnia: 26.10.2012 12:55
Dokument oglądany razy: 1094
Podlega Ustawie