bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status Prawny

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy działa na podstawie:

1.  "Aktu założycielskiego placówki publicznej" Nr KO-Sek. 054d-19/95.

- Akt założycielski

- Uchwała nr XXXIV/563/17
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 Czerwca 2017 r.

2. Statut Ośrodka z dn.29.11.2019r.

- Statut Ośrodka
- Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej
Statut Szkoła Podstawowa
Statut Liceum Ogólnokształcące
Statut Technikum Specjalne
- Statut  Szkoła Policealna
Statut Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Statut  Szkoła Branżowa I Stopnia
- Statut Szkoła Branzowa II Stopnia

  - załącznik Organizacja_pracowni_szkolnych_OSWnr2
  - załącznik Organizacja_praktycznej_nauki_zawodu_OSWnr2

3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z dnia 2.12.2004).

4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),

5. Regulaminów i Zarządzeń:

- Regulamin Organizacyjny OSW 2

- Kodeks etyki nauczycieli oraz Kodeks etyki pracownikówOpublikował: Artur Zasada
Publikacja dnia: 20.01.2022
Podpisał: Ryszard Bielecki
Dokument z dnia: 20.01.2022
Dokument oglądany razy: 6 565