bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:


a) strukturę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
b) standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.


Strona główna BIP Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy zawiera w szczególności:


1) logo (znak graficzny) BIP umieszczone w górnej części strony umożliwiający przejście do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl);
2) dane adresowe i kontaktowe redakcji strony głównej BIP;
3) imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby redagującej stronę główną BIP;
4) menu podmiotowe (po lewej stronie serwisu) zawierające odnośniki do podstron BIP,
5) moduł wyszukujący umieszczony w górnej części strony. Aby przeszukiwać serwis BIP Ośrodka należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "ENTER". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.


Strony podmiotowe BIP Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy zawierają, podobnie jak strona główna:


1) logo (znak graficzny) BIP umieszczone w górnej części strony umożliwiający przejście do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl);
2) imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby redagującej stronę główną BIP;
4) menu podmiotowe (po lewej stronie serwisu) zawierające odnośniki do podstron BIP.
5) moduł wyszukujący umieszczony w górnej części strony. Aby przeszukiwać serwis BIP Ośrodka należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "ENTER". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.


Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony. Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujący Cię dział. Menu zawiera następujące odnośniki:


• Strona główna - pozwala powrócić na stronę główną BIP Ośrodka,
• Informacje o jednostce – Przyjmowanie i załatwianie spraw, Dyrekcja, Przedmiot działalności, Kierunki Kształcenia / Rekrutacja, Organy Ośrodka;
• Status prawny,
• Majątek OSW nr 2,
• Kontrole - Kontrola zarządcza,
• Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów zamieszczonych w BIP,
• Rejestr stron usuniętych - jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia. Uwaga: usunięty dokument może zostać przywrócony - jeśli więc dokument był w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, że został przywrócony,
• Redakcja BIP - dane teleadresowe dotyczące osób redagujących BIP Ośrodka,
• Statystyki BIP - graficzna egzemplifikacja 10 najczęściej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon,
• Instrukcja korzystania z BIP - niniejsza instrukcja,
• Informacje nieudostępnione - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP,
• Przetargi - moduł przetargowy został podzielony na cztery części:


- Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych,
- Przetargi niepodlegające tej Ustawie,
- Przetargi zakończone (rozstrzygnięte i nie),
- Przetargi usunięte (rejestr przetargów usuniętych).


Na dole każdej strony (na stronie głównej jak i stronach podmiotowych) znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie jego publikacji, osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu, a także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron archiwalnych nie wpływa na licznik. Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian.Opublikował: Przemysław Maron
Publikacja dnia: 20.05.2014
Podpisał: Ryszard Bielecki
Dokument z dnia: 25.10.2010
Dokument oglądany razy: 4 233